Goodbye Autumn, welcome Winter


V Hostel Pekarna smo imeli 14.12.2015 sprejem in zahvalo s strani župana Mestne občine Maribor vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki so pomagali številčnim skupinam migrantov, ki so prehajali Slovenijo. Kljub temu, da smo se v mestu Maribor, glede na celotno sliko, soočili z relativno malim številom prihoda migrantov, smo prostovoljci skupaj s humanitarnimi organizacijami in nekaterimi javnimi zavodi naredili veliko, priskočili na pomoč in neutrudno delali za dobro vseh. Hvala vsem, da gojite in živite sočutje. 

Od meseca avgusta smo v sodelovanju z inciativo Are you Syrious - Maribor pomaga beguncem zbirali materialno pomoč najprej v Hostlu Pekarna in nato do decembra 2015 na železniški postaji. 

Foto: Marko Pigac


14.12.2015 we had in Hostel Pekarna recption at which the Mayor of Maribor thanked all volunteers, associations and organizations that have helped large groups of migrants who have transited Slovenia. Despite the fact that we in Maribor faced with a relatively small number of migrants, in relation to the overall picture, the volunteers, together with humanitarian organizations and some public institutions have done a lot, they helped and worked tirelessly for the good of all. Thanks to everyone that breed and live in sympathy.

Since August, in cooperation with inciativo Are you Syrious - Maribor helps refugees we collect material things, first in the Hostel Pekarna and then until December 2015, at the train station.

Photo: Marko Pigac