The Pekrska Gorca Hill


Only a few inhabitants of Maribor know that not so long ago there were two hills in the city that were called Kalvarija. Most of the people are familiar with the hill rising above the city park where a St. Barbara and St. Rosalia church was built in 1683 by the townspeople as a sign of gratitude for the end of plague epidemic. Until the collapse of the old Austrian Empire the hill was called “Nemška Kalvarija (the German Calvary)” while the Pekrska gorca hill was called “Slovenska Kalvarija (the Slovenian Calvary)”.


When travelling from Maribor towards Limbuš you can see a solitary hill under the lush green Pohorje. On top of that hill there is a small church, dedicated to the Queen of Heaven. As soon as you set your eyes on the hill it starts to tempt you and should the time and circumstances permit it, do climb the hill. Your will be repaid for your efforts with a marvellous view of the Dravsko polje field and the whole city spreading before you surrounded with green hills. This hill is called “Slovenska Kalvarija” but the locals call it Pekrska gorca and they have the following story about it:


It was in the old times that the wealthy people of Maribor became pretentious and succumbed to debauchery. God warned and cautioned people but since the stubborn people remain deaf to the well-meaning warnings and ignore even the stern cautions the Maker of Heaven and Earth put the fate of the sinful city in the hands of the Devil. The ruler of Hell jumped with joy; his only concern was not to let a single soul escape so he swiftly dashed and flew to Pohorje and broke off its peak. 


The night was dark and scary night. With lightning and thunder it seemed like the judgement day was drawing near. The Devil put the piece of the mountain on his back and rushed towards the miserable city talking to himself: “Quickly, quickly, I have to fling this mound into the Drava river before the clock strikes midnight; I shall close its riverbed and force it to overflow the walls with its waves killing all my sinful darlings.”
Breathing heavily he reached the valley, but his strength was drained and he had to rest a bit. Once he set down the heavy burden, a white magnificent beauty approached him and asked him what his intentions were. The ruler of Hell immediately recognised the Mother of God standing in front of him. Startled by the heavenly patroness he was too stunned to move or speak. But as the clock of the bell tower struck twelve the devil dropped everything and fled trembling. This abandoned “mound” is our “Slovenska Kalvarija” where the inhabitants later erected a white chapel honouring the Mother of God. And where the Devil ripped off the peak of Pohorje a lake called Črno jezero (Black Lake) formed.

Valentina Varl, Dušan Tomažič, Sašo Radovanovič: Mariborske zgodbe (Stories of Maribor) (1977: 11)PEKERSKA GORCA

 

Le malo Mariborčanov danes ve, da sta še ne tako dolgo nazaj bili v Mariboru dve Kalvariji. Večina pozna griček, ki se dviguje nad mestnim parkom in na katerem so meščani leta 1683 v zahvalo, da je kuga v mestu prenehala razsajati, zgradili cerkvico sv. Barbare in Rozalije. Do razpada stare Avstrije se je ta grič imenoval »nemška Kalvarija«, za razliko od »slovenske Kalvarije« − Pekrske gorce.

Č e potuješ iz Maribora proti Limbušu, opaziš pod košatim Pohorjem osamljen griček, na vrhu katerega stoji majhna cerkvica, posvečena kraljici nebes. Že pri prvem pogledu te nekako čudno mika, in če ti čas in razmere dopuščajo, se povzpni gor, kajti krasen razgled po Dravskem polju in čez mesto, ki se, obdan od zelenih gričev, razprostira pred teboj, bo tvoj trud obilo poplačal. Ta griček se imenuje »slovenska Kalvarija«, domačini pa mu pravijo tudi Pekrska gorca in o njej pripovedujejo naslednjo pravljico:

Bilo je v starodavnih časih, ko se je bogato prebivalstvo mariborskega mesta prevzelo in začelo živeti prav razuzdano. Bog meščane opominja, svari; a ker trdovratneži na dobrohotne opomine ostanejo gluhi in se tudi za ostra svarila ne zmenijo, prepusti stvarnik nebes in zemlje usodo pohujšanega mesta hudiču. Vladar pekla, da veselja poskoči; skrbi ga le, da mu kakšna duša ne uide, zato se podviza in vzleti na Pohorje, ki mu za njegove nakane odlomi vršac. 

Bila je strašna temna noč, bliskalo in grmelo je, kot bi se bližal sodni dan. Hudič zadene odlomljeni kos gore na svoj hrbet in drvi proti nesrečnemu mestu, govoreč sam s seboj: »Le hitro, le hitro, da vržem to grudo v Dravo, preden odbije ura dvanajst; zaprem ji strugo in jo prisilim, da razlije svoje valove čez zidovje in pokonča vse moje grešne ljubljence.«

Je prisopihal v dolino, moči so mu jele pojemati in moral si je nekoliko odpočiti. Ko pa težko breme na tla položi, pristopi k njemu bela, ena veličastna lepota, in ga vpraša, kaj namerava storiti. Vladar pekla takoj spozna, da pred njim ne stoji nihče drug kakor sama Mati božja. Tabo se prestraši nebeške zavetnice, da omamljen obstoji in ne more spregovoriti. Ko pa med tem odbije ura v mestnem zvoniku dvanajst, hudič vse pusti in trepetljaje zbeži. Ta opuščena »gruda« je naša »slovenska Kalvarija«, na katero so pozneje prebivalci s hvaležnim spominom postavili na čast Materi božji belo cerkvico. Tam na Pohorju pa, kjer je hudič odtrgal vršac, je od tistega časa tako imenovano Črno jezero.

Varl, Tomažič, Radovanovič: Mariborske zgodbe


Tekst zbrala in uredila: Eva Mataln 

Prevod: Maja Miklavc & Miha Odar

Fotografije: Igor Unuk

Viri / Sources:

  • BEVC VARL, Valentina, TOMAŽIČ, Dušan in RADOVANOVIČ, Sašo. 1997. Mariborske zgodbe. Maribor: Kapital 1997 (Maribor: Dravska tiskarna)