My Name is Maribor

Maribor was founded in the 12th century on top of the Piramida town hill and was a part of the march of the Frankish state. At the beginning of the 12th century, the Franks built a fortress on top of the hill which was overlooking the Drava Valley allowing them to control the entrance into the valley due to Hungarian incursions. The castle was first mentioned in written documents dated 20 October 1164 where it was described as Castrum Marchburg – which means a castle in the middle of the march. In German, it was called “Burg in der Mark” or Markpurg, Markburg which later translated into Marburg. Most probably there was a castle on the hill even before that time. Namely, we came across a mention dated as early as 1124 of the Podravje region borderland Count, originating from the Spanheim family and for whom the predicate “of Maribor” was used – Bernhard of Maribor. 

The document of Duke Leopold VI of Babenberg dated 1209 mentions Maribor as a forum Marchpurch, i.e. a borough. Maribor as a town is first mentioned in the document dated 4 December 1254 where it was named civitatem Marpurg. 

Until the beginning of the 19th century the town held the German name of Marburk that the Slovenians adapted into Marprok. To avoid the confusion with the German town of Marburg – Marburg and der Lahn, they have henceforth recorded the name of the town as Marbur an der Drau (Marburg on the Drava River).

In the letter of Stanko Vraz to Ljudevit Gaj dated 10 November 1836, we can find the first written record of Slovenian name Marbor. When translating the name, Vraz followed the example of the German translation of the name Branibor which was translated into Brandenburg. Vraz kept the first part of the name Mar and turned the German burg into bor – i.e. Marbor. Later he stopped using Marbor in favour of the name Maribor. In 1838, his friends began to follow his example and started using the name Maribor.

The Slovenes were opposed to the name Maribor, so constant bickering over the name persisted for the next 25 years. 

Lovro Toman (politic and poet, the author of the first Slovenian uncensored printed material) gave meaning to the name with the publication of a poem entitled “Mar i bor”. The name Maribor has finally established itself among the Slovenes and the motto of the town thus became Mar i bor – MAR mi je In BORim se za to mesto (i.e. I care and fight for this town). IME MI JE MARIBOR

 

Maribor je nastal na mestnem griču Piramida in je v 12. stoletju bil del mejne grofije frankovske države. Franki so na začetku 12. stoletja na griču postavili trdnjavo, zaradi lažjega nadzora Dravske doline pred madžarskimi vpadi. Grad se prvič omenja v pisnih dokumentih 20. oktobra 1164 kot castrum Marchburg – grad v marki, v nemščini Burg in der Mark ali Markpurg, Markburg, kasneje pa Marburg. Najverjetneje pa je grad stal na griču že pred tem, kajti leta 1124 zasledimo omembo mejnega grofa Podravske krajine iz rodu Spanheimov, s predikatom Mariborski – Bernard Mariborski. 

V listini vojvode Leopolda VI. Babenberžana je leta 1209 Maribor omenjen kot forum Marchuprch, torej kot trg. Maribor pa se prvič omenja kot mesto v listini iz dne 4. december 1254, in sicer kot civitatem Marpurg. 

Do začetka 19. stoletja ima mesto nemško ime Marburk, ki ga Slovenci popačijo v Marprok, da pa ne bi prišlo do zamenjave z nemškim mestom Marburg – Marburg an der Lahn so začeli mesto zapisovati kot Marburg an der Drau (Marburg na Dravi).  

V pismu Ljudevitu Gaju, 10. 11. 1836, Stanko Vraz prvič uporabi zapisa slovenskega imena Marbor. Vraz se je pri prevodu zgledoval po nemškem prevodu imena Branibor, ki so ga Nemci prevedli v Brandenburg. Tako je obdržal prvi del besede Mar, nemški burg pa je spremenil v bor. Kasneje je opustil uporabo Marbor in začel dosledno uporabljati ime Maribor. Njegovemu zgledu so leta 1838 začeli slediti njegovi prijatelji, ki so začeli uporabljati ime Maribor.

Ime Maribor je naletelo med Slovenci na odpor in tako je borba za uveljavitev Maribora trajala naslednjih 25 let. 

Imenu da pomen slovenski državni poslanec Lovro Toman (politik in pesnik, avtor prvega slovenskega necenzuriranega tiska) z izdajo pesmi Mar i bor. Ime Maribor se je tako končno uveljavilo med Slovenci in slovensko geslo mesta tako postane 

Mar i bo – MAR MI JE I(in) BORim se za to mesto.Tekst zbrala in uredila: Eva Mataln 

Prevod: Maja Miklavc & Miha Odar

Fotografije: Igor Unuk

Viri / Sources: