HIŠNI RED HOSTLA PEKARNA

 

Da bo vaše bivanje v Hostlu Pekarna kar najbolj prijetno, vas prosimo, da upoštevate hišni red.

 

Recepcija

 • Prijava v hostel na dan prihoda je možna po 14.00 uri in najkasneje do 20.00 ure (ob prihodu po 20.00 uri je obvezna predhodna najava 1 dan prej). Za bivanje v Hostlu Pekarna plačate ob prihodu, hkrati pa položite še depozit v vrednosti 10,00 EUR za:

                                                 - ključe, posteljnino in brisače

                                                 - upoštevanje hišnega reda.

 • Na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti in se odjaviti do 10. ure dopoldan, v nasprotnem primeru se zaračuna dodaten dan.
 • Obratovalni čas recepcije: 08:00 - 20:00 (po 20.00 uri so vrata zaklenjena).

Splošno

 • Ključ sobe je istočasno ključ vhodnih vrat. 
 • Pri odhodu skupine ali posameznika osebje Hostla Pekarna skupaj z odgovorno osebo skupine ali posameznikom pregleda uporabljene sobe. V koliko so sobe močno umazane se lahko zaračuna dodatno čiščenje v višini 20,00 EUR na sobo za skupino ali 10,00 EUR na posteljo za posameznika.
 •  Od ponedeljka do nedelje od 22.00 ure zvečer do 07.00 zjutraj je zahtevan nočni mir. V tem času prosim ne motite drugih gostov.
 • Rezervirana soba vas čaka do 20.00 ure zvečer. Če ni posebnih obvestil, se po tej uri šteje, da sobe ne boste uporabljali in jo lahko oddamo drugemu gostu. V primeru poznejšega prihoda brez predhodnega obvestila vam nudimo namestitev v mejah razpoložljivih kapacitet.
 • Stvari, ki jih gostje pozabijo v sobah, se hranijo 30 dni, nato pa se jih zavrže ali preda v uporabo lokalnim dobrodelnim/humanitarnim/ekološkim organizacijam, odvisno od same stvari.

 Skupni prostori

 • Kuhinja in jedilnica za goste sta namenjeni vsem gostom Hostla Pekarna. Po vsaki uporabi očistite posodo in delovne površine ter za seboj pospravite mize.
 • Prepovedano je odnašanje inventarja iz sob ter skupnih prostorov Hostla Pekarna.
 • Hrano shranite v hladilnik v kuhinji za goste, označite jo s svojim imenom in datumom odhoda. Vsa neoznačena živila in živila s pretečenim rokom uporabe bodo zavržena.

 Bivanje in uporaba

 • Prosimo, da ne poškodujete ali odstranjujete predmetov, ki so namenjeni nastanitvi in bivanju gostov v Hostlu Pekarna.
 • Ne spreminjate prostorske postavitve v sobah.
 • Gost odgovarja za škodo, ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih za katere odgovarja in tistih, ki ga obiščejo. Za namerno povzročeno škodo ali odstranitev predmetov vam zasežemo depozit in ob tem dodatno zaračunamo z vašim dejanjem povezane stroške. Prosimo, da se do drugih gostov in osebja ne obnašate neprimerno in nespoštljivo.
 • Delavci na recepciji Hostla Pekarna so pooblaščeni za izvajanje upoštevanja hišnega reda in imajo pravico do izvajanja navedenih ukrepov v prostorih Hostla Pekarna.
 • V primeru neupoštevanja hišnega reda se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:

                                - začasna ali trajna prepoved vstopa v prostore Hostla Pekarna,

                                - odstranitev iz prostorov Hostla Pekarna,

                                - zaseg vašega depozita,

                                - zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjeneškode,

                                 - pokliče se policijo.

 • Znesek škode ugotovi gostitelj v okviru dejanskih stroškov za odpravo škode. Stroški, ki presegajo znesek varščine, se poravnajo neposredno v Hostlu Pekarna. Izjeme so dovoljene le po dogovoru z vodstvom zavoda. V primeru, da se gost s tem ne strinja, se škoda ugotavlja po redni pravni poti, za katero je pristojno stvarno sodišče v Mariboru.
 • Uporaba spalne vreče je strogo prepovedana.
 •  Vsak gost dobi za uporabo v Hostlu Pekarna brezplačno posteljnino in brisačo, na recepciji lahko posteljnino brezplačno zamenjate po 14 dneh, brisače lahko brezplačno zamenjate po 3 nočeh uporabe.
 • Sobe se med vašim bivanjem v Hostlu Pekarna čistijo enkrat na teden. Prosimo vas, da med tem časom sami poskrbite za čistočo v sobah.
 • Iz varnostnih razlogov je prepovedano naslanjanje čez okna ali ograje balkonov. Okna se smejo uporabljat le za zračenje prostorov. Okenske police se ne smejo uporabljat za sedenje, prav tako je prepovedano kričanje in metanje predmetov in odpadkov skozi okno.
 • Za poškodbe gostov nismo odgovorni.
 • Hišni ljubljenčki in druge živali v hostlu niso dovoljene.
 • Goste lahko sprejemate v dnevnih urah od 10.00 do 20.00 ure v skupni jedilnici ter terasah.
 • Prenočevanje gostov, ki v hostlu niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, je v Hostlu Pekarna prepovedano.
 •  Vrednostne predmete hranite pri sebi ali v zaklenjeni omari v svoji sobi. Za krajo, izgubo ali škodo na osebnih predmetih v hostlu nismo odgovorni.

Alkohol, kajenje, nedovoljene substance ter orožje

 • Uživanje alkohola je dovoljeno v gostinskem delu jedilnice, prepovedano je vnašanje in shranjevanje alkohola v več posteljnih sobah.
 • Shranjevanje in uživanje hrane v več posteljnih sobah je prepovedano.
 • Kajenje je v celotnem objektu strogo prepovedano. V kolikor se zaradi kajenja sproži požarni alarm se stroški intervencije zaračunajo povzročitelju in se poravnajo na licu mesta. Strošek intervencije se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku. Če se ugotovi, da se je v sobi kadilo se za to zaračuna znesek dodatnega čiščenja ali malomarne uporabe v višini 50,00 EUR.
 •  Shranjevanje in uživanje alkohola v sobah, posedovanje in uživanje drog ali posedovanje in uporaba orožja v Hostlu Pekarna je prepovedano. V primeru neupoštevanja tega pravila lahko osebje Hostla Pekarna tovrstno blago zaseže in obvesti policijo.

Pomembno

 • Prepovedano je neprimerno vedenje do osebja in ostalih gostov hotela! V nasprotnem primeru bomo obvestili policijo.
 • V primeru požarnega alarma nemudoma zapustite sobe in objekt po izobešenih zasilnih izhodih. Zasilni izhodi so prav tako primerno označeni po celotnem objektu. Zbirno požarno mesto se nahaja na parkirišču pri dovozu v Hostel Pekarna. Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni v sobah in skupnih prostorih Hostla Pekarna.
 • Informirajte se o lokaciji požarnega alarma in gasilnih aparatov, ravnajte po navodilih požarnega reda in upoštevajte navodila osebja.
 • Uporaba grelnih in kuhalnih aparatov v sobah ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
 •  V primeru namerne sprožitve požarnega alarma brez vzroka, ali sproženja zaradi kajenja, kuhanja ipd., v prostorih, kjer je to prepovedano, povzročitelj krije stroške gasilske intervencije po vsakokratnem veljavnem ceniku
 • Nadzor nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:

                         - MOM kot lastnik in MKC Maribor kot upravljavec,

                         - osebje Hostla Pekarna,

                         - varnostna služba.

 • Navedeni imajo pravico, da v vsakem trenutku brez dovoljenja gosta, preverijo upoštevanje hišnega reda kjerkoli v prostorih hostla.
 • Osebje na recepciji je prisotno 24 ur. Za prijavo, odjavo ter ostale informacijo so vam receptorji na razpolago med 8.00 uro in 20.00 uro. Med 20.00 in 8.00 uro je na recepciji varnostnik, ki izvaja redne kontrolne obhode po objektu. Zaradi vaše varnosti in varnosti osebja so po hodnikih in okoli objekta nameščene varnostne kamere.
 • Sprememba splošnega hišnega reda v Hostlu Pekarna je možna kadarkoli, z njim se lahko seznanite ob prijavi na recepciji Hostla Pekarna.  

Zahvaljujemo se za vašo pozornost in upoštevanje tega hišnega reda. Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila glede vašega bivanja smo vam kadarkoli na razpolago na recepciji Hostla Pekarna

Želimo vam prijetno bivanje v Hostlu Pekarna.

MKC MARIBOR